Zonnebloemafdeling St.-Annaparochie met rolstoelfiets op de lammetjemet

De Nationale Vereniging de Zonnebloem is met ingang van 2022, gestart met het plaatsen van Zonnebloemfietsen in geheel Nederland. Vanuit de regiobesturen in Friesland is dit nieuwe initiatief van de Nationale Vereniging de Zonnebloem met open armen ontvangen. Dit heeft geresulteerd in het bruikleen aanbieden van een rolstoelfiets door de zonnebloemafdeling van St.-Annaparochie.

De rolstoelfiets is voor personen die, door hun rolstoelgebonden zijn, langs de zijkant van onze samenleving staan. Dit geldt voor zowel deelnemers van de Zonnebloemafdeling St.-Annaparochie, als bewoners van zorglocatie van Harenshuus / De Beuckelaar, maar ook voor inwoners van St.-Annaparochie en omstreken. “Er samen met een familielid of fietsvrijwilliger/ster op uit kunnen, de wind weer door de haren voelen, je weer eens even vrij voelen zoals we ook hoorden. Daar is de Zonnebloemrolstoelfiets voor”, vertelt Raymond Kick van de Zonnebloem.

Samenwerking
“We zoeken als lokale afdeling van De Zonnebloem, bewust de samenwerking met een zorginstelling waar we graag mee samenwerken. We zijn er allebei voor mensen met een fysieke beperking. De Zonnebloemafdeling St.-Annaparochie doet dat onder meer door huisbezoekjes te brengen en activiteiten te organiseren voor mensen die door hun fysieke beperking dreigen te vereenzamen. Binnen zorglocatie van Harenshuus / De Beuckelaar, wonen mensen die door hun rolstoelgebonden zijn weinig buiten komen en er graag met een vrijwilliger/ster op uit willen gaan”, aldus Raymond Kick.

Middels financiële ondersteuning door sponsoren was het voor Zonnebloem afdeling St.-Annaparochie mogelijk om een rolstoelfiets aan te vragen en in bruikleen aan te bieden.

Zowel Zonnebloemafdeling St.-Annaparochie, als ook locatie van Harenshuus /De Beuckelaar doen hierbij een oproep voor meer fietsvrijwilligers.

De Zonnebloem hebben 3 actieve regio’s in Friesland plus een jongerenafdeling die in totaal 32 afdelingen vertegenwoordigt. Deze afdelingen dragen de volgende visie en missie uit.

Onze visie (hier staan we voor!)
De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. ‘Zorgeloos’ betekent hier dat iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou mogen worden door meer praktische zorgen dan ieder ander.

Onze missie (hier gaan we voor!)
De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.

Om te realiseren dat we in heel Friesland 20 rolstoelfietsen de komende 2 jaar kunnen plaatsen, hebben wij een projectplan opgezet en dat plan zal realiseerbaar zijn wanneer zorginstellingen dit plan omarmen.

Lammetjemet
De Zonnebloemafdeling St.-Annaparochie was nadrukkelijk aanwezig op de lammetjemet. Enerzijds voor de verkoop van loten en anderzijds om de zichtbaarheid en uitstraling een boost te geven. De rolstoelfiets, die binnenkort te gebruiken is in St. Annaparochie, was al te bewonderen.

Fietsvrijwilligers
Hebt u een uurtje over? Houdt u ook van fietsen en doet u dat graag met iemand samen?
Informeer dan naar de mogelijkheid om fietsvrijwilligers/ster te worden bij de afdeling van de Zonnebloem of bij van Harenshuus / De Beuckelaar.