PRIVACYVERKLARING OFSA

JULI 2019

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Over ons

Deze website wordt beheerd door OFSA. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

U kunt ons bereiken via:
www.OFSA.nl

info@ofsa.nl

De verwerkingen

Wanneer u ons contactformulier invult, vragen we uw naam en e-mailadres om u van een reactie te kunnen voorzien. Deze gegevens verwerken wij op grond van uw toestemming.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De onderstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

De gegevens gebruiken wij alleen om te antwoorden op een bericht dat u aan ons heeft gestuurd middels ons contactformulier, worden direct na afhandeling van de vraag in uw bericht verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen.

Zo maken wij gebruik van een externe accountant. Ook maken wij gebruik van een server via een externe partij voor de opslag van gegevens. Daarnaast gebruiken wij een externe partij die voor ons nieuwsbrieven verstuurt. Tenslotte worden er via deze website analytische cookies geplaatst van Google.

Doorgifte aan de Verenigde Staten

Een deel van onze verwerkers en Google zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Cookies

Via onze website plaatsen wij cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Google  Analytics

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies geplaatst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.De Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier: [https://www.google.com/policies/technologies/ads/].

Uitschakelen of verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kan schakelen.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als wij bepaalde gegevens van u verwerken op grond van uw toestemming, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@ofsa.nl

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Links

Op onze website zult u links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.